Loading...
Sygdomme A-Z 2017-10-27T17:03:51+00:00

VIDENSKABEN OM MEDICINSK CANNABIS – HVAD KAN DEN MULIGVIS HJÆLPE IMOD AF LIDELSER?

Cannabis kan hjælpe i forhold til mange forskellige lidelser igennem det såkaldte endocannabinoide system i kroppen. Hvem bedre end medicinsk cannabis forskeren MD Ethan Russo (tidligere rådgiver for bl.a. GW Pharmaceuticals under udviklingen af Sativex) til at forklare betydningen af dette interne system. Vi  starter derfor med denne fremragende introduktion til det endocannabinoide system (2015), hvor han bl.a. siger:

Hvad sker der, hvis endocannabinoidniveauerne er for lave? Der forelægger teoretiske og senere kliniske undersøgelser, der kobler mange, mystificerende lidelser til beskrivelse af ”klinisk, endocannabinoid underskud”. De mest bemærkelsesværdige koblinger inkluderer bl.a. migræne, fybromyalgi og irritabel tyktarm (IBS). Disse lidelser påvirker millioner af umiddelbart raske mennesker, der plages af kroniske smerter og andre symptomer, og fører til omfattende undersøgelser og forsøg på behandling, ofte med begrænset virkning. […] Tilgængelige data bekræfter at indre organer (såsom hjernen, nervesystemet og tarmsystemet) med lavere niveauer af anandamid end normalt forårsager disse lidelser, hvilket støtter teorien om at en opregulering af det endocannabinoide system kan få niveauerne tilbage til normal. Lignende formodede underskud af kroppens naturlige kemi er blevet fremhævet i forbindelse med en opregulering af det endocannabinoide system, deriblandt svær depression, post-traumatisk stress syndrom (PTSD), neuropatiske smerter (såsom blæresyndrom, interstitial cystitis, postherpetisk neuralgi, post-herpetic neuralgia, og komplekst regionalt smertesyndrom, causalgia), og end også visse former for infertilitet og tidlige aborter.

Altså mener Russo, at mangel på kroppens egne endocannabinoider, herunder anandamide, ses at hænge sammen med mange forskellige lidelser som eksempelvis migræne, fibromyalgi, IBS mfl., hvor et tilskud af forskellige plantecannabinoider fra medicinsk cannabis kan lindre eller muligvis hele sådanne lidelser. Selv i forhold til kræft giver han et kvalificeret bud på hvorfor medicinsk cannabis måske kan gøre en forskel:

Mange former for kræft øger også aktiviteten i CB1 og CB2 receptorerne i det endocannabinoide system, hvilket er en del af kroppens forsøg på at bekæmpe sygdommen. Bemærkelsesværdigt er det, at phytocannabinoider i høje doser viser et potentiale til at bekæmpe kræftceller, uden at dræbe kroppen normale celler. En del af phytocannabinoidernes virkning optages af receptorerne, mens resten bliver optaget på andre måder, der intet har at gøre med det endocannabinoide system. […] Både endo- og phytocannabinoider, specielt CBD, har evnen til at modvirke og forebygge udviklingen af mange typer kræftceller, både i laboratorieforsøg og i et voksende antal af anekdoter fra almindelige mennesker.

Sygdoms index

Følgende side er en alfabetisk liste over de mange lidelser, hvor medicinsk cannabis kan have en medicinsk effekt. Udover et særligt fokus på CBD, henvises der også til andre cannabinoid varianter som CBD-A, CBD-V, THC, THC-A, THC-V, CBG m.fl., da de oftest virker i synergi med hinanden i meget komplekse sammenhænge – dette også kaldet ”entourage” effekten. Således er der stor forskel på helplante ekstrakt over for en enkelt cannabinoid isoleret set. Eksempelvis kan CBD have begrænset effekt alene, men sammen med THC en væsentlig større virkning. Også plantens mange terpener anses for at være vigtige, om end der ikke findes så megen forskning på det område endnu.

Alle henvisninger er til peer-reviewed artikler fra videnskabelige og medicinske publikationer. Mange af de undersøgelser der henvises til er overvejende prekliniske studier in vitro (i reagensglas), in vivo (levende organismer eks. dyreforsøg), men nogle er også humanstudier. Evidensen for de pågældende studier stiger jo tættere man kommer på det menneskelige organisme i forhold til variable som genetik, levetid, vægt, metabolisme (forbrænding) og dosis mfl. i det man skal være varsom med direkte at sammenligne effekt i eksempelvis forsøgsdyr med effekt i mennesker.

Årsagen til at der ikke er flere humanstudier endnu, er fordi cannabis har/er forbudt i mange lande siden starten af 1960’erne. Forbud som har besværliggjort muligheden for at udføre sådanne studier. Yderligere koster store kontrollerede kliniske humanstudier mange penge og derfor er det oftest kun de store private medicinalfirmaer, som laver disse forsøg og de har af økonomiske årsager ingen interesse i at forske i cannabis, fordi det er en plante, som ikke kan patenteres. Videnskabelig evidens behøver dog ikke nødvendigvis kun være baseret på store kliniske humanforsøg. Evidensbaseret medicin er en relativt ny opfindelse. Mange årtiers erfaring med et bestemt lægemiddel kan med rimelighed også betragtes som evidens og det var netop hvad man gjorde med medicin som aspirin, insulin, penicillin…og cannabis før det blev forbudt.

Listen opdateres løbende i takt med at flere studier bliver publiceret…

Colitis and Crohn’s

IBS

Generelt

Blærekræft

Hjernekræft

Brystkræft

Tyktarmskræft

Endocrin

Kaposi Sarcoma

Leukæmi

Lungekræft

Kræftrelaterede smerter

Prostatakræft

Hudkræft

Yderligere henvises til det nye The National Academies systematiske review om cannabis fra 2017, hvor de vurderer evidensen for forskellige lidelser. Her er konklusionen, at der er afgørende evidens for at cannabis virker på særligt kvalme, smerter og MS, moderat evidens for søvnløshed forbundet med smerter og begrænset evidens for manglende appetit, Tourette, angst og PTSD.

FÅ VORES NYHEDSBREV

Bevar interessen, abonnér på Legalize Nature’s nyhedsbrev, hvis du ønsker at holde dig opdateret hver gang der er sket afgørende nyt. Nyhedsbrevet vil også give dig adgang til eksklusive interviews med nøglepersoner, evidensbaserede artikler, updates om retssagen, m.v.

Legalize Nature’s nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil også gerne høre mere om Patientforeningen for Medicinsk Cannabis´ arbejde via e-mail