Loading...
Derfor gør vi det 2017-10-28T02:56:51+00:00

HVORFOR GØR VI DET?

Legalize Nature er primært opstået på baggrund af en naturlig harme over, at den danske stat ikke ønsker at hjælpe sine svageste medborgere.

Motiverne for vores kamp er mange, men lad os nævne de 10 vigtigste årsager til, at vi ønsker at få ændret lovgivningen hurtigst muligt:

Vi gør det her, fordi vi tror på, at Moder Natur har givet os midlerne til at kunne kurere sygdomme og lidelser. Ingen bør forbyde naturen og dens planter, der gemmer på subtile og innovative løsninger, der kan gøre en reel forskel for menneskers livskvalitet.

Mennesker er skabt af naturen, så vi ser det som en selvfølge, at alle mennesker har ret til alt, hvad naturen giver os. I dag bruger vi mange naturplanter som medicin – ikke kun naturmedicin, men også godkendte præparater – men de danske myndigheder har hårdnakket kæmpet imod godkendelsen af cannabis som medicin, udelukkende fordi det potentielt set kan have en euforiserende effekt. Men planten kan – ligesom f.eks. opiumplanten, som den moderne lægevidenskab accepterer som medicin – mere end blot påvirke os; den kan også lindre vores lidelser. Men i modsætning til netop opiumplanten, så er cannabisplanten i mange tusind år blevet brugt for dens medicinske effekt – desværre er denne historiske viden gået tabt i politik og bureaukrati.

Over det meste af verden er politikere heldigvis begyndt at anerkende forskningsresultaterne inden for medicinsk cannabis; en forskning, der i større og større omfang kan dokumentere, at cannabis er et ganske naturligt middel, der kan lindre selv de sværeste fysiske sygdomme og psykiske lidelser.

Det er denne forskning, vi vil sætte fokus på og videreformidle til alle danskere, så vi sammen kan kæmpe for syges ret til lindring.

Hver dag ser vi alvorligt syge mennesker i Danmark, som ikke får behørig hjælp. Det er fx danskere med kræft, børn med epilepsi, ældre med kroniske smerter – folk som os alle sammen, der ikke kan sove om natten, eller som er ramt af stress. Disse kunne hjælpes allerede i dag med medicinsk cannabis, men det tillader den danske stat ikke.

Vores medborgere lider unødigt som følge af en lovgivning, der dels er videnskabeligt forældet, og samtidig bunder i Lægemiddelstyrelsens nepotistiske ønske om at bevare medicinalbranchens privilegerede monopol på behandlingsformer. Juridisk befinder medicinsk cannabis i Danmark sig i en gråzone, hvor det er lovligt at bruge, men ulovligt at købe eller besidde. Denne usikkerhed gavner medicinalbranchen, hvorfor det er i deres store interesse at opretholde status quo inden for dette ømtålelige felt.

Vi mener ikke, at det er værdigt, at lade syge danskere i stikken – derfor kæmper vi for at legalisere medicinsk cannabis til alle.

Vi har for nyligt set, at den danske stat hensynsløst sender ordensmagten ud til syge danskere, der har købt medicinsk cannabis på nettet. Vi har set ordensmagten beskylde disse medborgere for at “købe hash”, mens de præsenterer dem for bøder på op til 3.000 kroner.

Vi er således vidner til, at den danske stat hverken respekterer sine syge medborgere eller et helt grundlæggende EU-retligt princip: nemlig loven om varernes frie bevægelighed over grænser i EU. Dette er intet mindre end chikane af de svage og syge medborgere, som systemet selv har opgivet. Dette kan vi naturligvis ikke sidde overhørig.

Vi ser i dag, at den danske stat med blind tillid til internationale standarder forbyder medicinsk cannabis, fordi det indeholder en meget lille mængde THC.

THC er en forkortet betegnelse for det indholdsstof i cannabisplanten, som videnskaben kender bedst, og som politikere og medierne fremhæver som et farligt og psykoaktivt stof. Det er korrekt, at THC er psykoaktivt i store mængder, men på baggrund af internationale eksperters vurdering er cannabisplanten – uanset indholdsmængden af THC – ganske sikker.

Mens den danske stat stigmatiserer medicinsk cannabis for dens indhold af en yderst lav mængde psykoaktivt stof, holder den samtidig hånden over lægeordineret medicin, som er fyldt med karcinogener og afhængighedsskabende indhold, såsom amfetamin, kokain og heroin, der overgår THC i styrke. Mange lande i EU tillader cannabis olier med op til 0,2% THC, men dette er ikke gældende for den danske stat.

Ifølge dansk lovgivning er produkter med mindre end 0,2 procent THC lovligt, fordi styrken er så lav, at den ikke kan gøre dig hverken påvirket eller psykotisk. Alligevel nægter staten at tillade CBD-olie, til trods for at 0,2 procent reglen er overholdt.

Angående psykoaktive stoffer bør det nævnes, at medicinsk cannabis er lige så harmløst som en mælkebøtte – det ville sundhedsmyndighederne også vide, hvis de interesserede sig lidt mere for den seriøse del af forskningen. Vi vil de mange negative myter til livs og tvinge de lægefaglige myndigheder til at afføre sig deres belejligt påsatte skyklapper.

Vi gør det her, fordi vi ser resten af verden åbne op for medicinsk cannabis som en ny kærkommen mulighed for at helbrede selv de sværeste lidelser. I USA – som vi ofte skimter til på mange områder – er lovlig marihuana og medicinsk cannabis blevet den hurtigst voksende industri, siden internettet foldede sig ud. Der omsættes nu for milliarder af dollars årligt, og den traditionelle medicinalindustris konkurrenceforvridende særhensyn er fortid.

Det er værd at fremhæve at efter blot få år med lovlig og tilgængelig medicinsk cannabis, kunne amerikanske forskere se et markant fald i antallet af dødsfald på grund af overdoser med smertestillende opioider, såsom morfin, kodein og metadon i de amerikanske stater, hvor medicinsk cannabis er tilladt.

Samtidig sikrer et lovligt marked for medicinsk cannabis, at patienter hverken kriminaliseres for deres private forbrug eller føler sig nødsagede til at søge hjælp og vejledning hos kriminelle bander. Når syge på lovlig og sikker vis kan anskaffe sig medicinsk cannabis, så fratager man som samfund også banderne et potentielt indtjeningsgrundlag, og derved kan kriminaliteten reduceres betragteligt. Fordelene er efterhånden kun mange, mens modargumenterne svinder ind.

Vi kæmper for, at syge danskere lovligt har adgang til naturlig, medicinsk cannabis.

Siden 2011 har medicinsk cannabis på papiret været lovligt i Danmark, men hverken vores formynderiske Sundhedsstyrelse eller Lægemiddelstyrelsen har uddelt tilladelser af nævneværdig karakter. Medicinsk cannabis er i praksis et fuldstændigt lukket land for helt almindelige danskere.

Samtidig er den medicinske cannabis, som praktiserende læger i Danmark lovligt kan udskrive, ikke den form for medicinsk cannabis, vi kæmper for at gøre lovlig. Legalize Nature kæmper for at få plantebaseret, medicinsk cannabis godkendt, frem for de syntetiske og laboratorieproducerede ”cannabis”-præparater, som den danske stat tillader. Disse produkter er udelukkende kemi, der er baseret på cannabisplantens aktive indholdsstoffer og deres virkning – det er ikke medicinsk cannabis.

Vi kæmper på trods af benspænd fra diverse modaktører, der tilsyneladende afsætter tid og kræfter til at overvåge helt åbne og legitime interesseorganisationer, der kæmper for medicinsk cannabis.

Selv harmløse selvhjælpsgrupper på fx Facebook bliver lukket i tide og utide, til trods for at de tager ansvar for den erfaringsbaserede vejledning, de deler om medicinsk cannabis. Samtidig hjælper grupperne også hinanden med at forstå, hvad der er op og ned i denne lovgivningsmæssige jungle, hvilket politikerne så absolut ikke gør nemt.

Vi vil kæmpe for, at syge danskere får lovligt adgang til medicinsk cannabis og frit kan dele deres erfaringer med andre danskere, der søger hjælp, råd og vejledning fra folk i samme situation som dem selv.

Vi gør det her, fordi vi ser hvordan nye producenter i branchen udnytter chancen for at producere medicinsk cannabis af ringe eller svingende kvalitet, fordi der ikke er nogen nævneværdig kontrol med indholdet (af THC vs. CBD). Således risikerer uvidende patienter at blive snydt, fordi den nuværende lovgivning ignorerer folkets ønske om adgang til medicinsk cannabis, og derfor lader danske borgere i stikken.

Dette kan i længden blive et større problem, fordi ukontrollerede varer kan forvrænge opfattelsen af medicinsk cannabis. Når der ingen kontrol er med kvaliteten, risikerer syge danskere at deres helbredssituation forværres ved brugen af ikke-medicinske cannabisprodukter.

Legalize Nature kæmper for, at syge danskere udelukkende skal have adgang til godkendt medicinsk cannabis, der lever op til internationale krav for kvalitet, virkning og sikkerhed. På denne måde passer vi ikke blot på danske patienters helbred, men også på deres ret til at købe medicinsk cannabis fra enhver godkendt producent, de måtte ønske at anvende.

Samtidig kan et lovligt, kontrolleret og overskueligt marked for godkendt medicinsk cannabis fungere som et modargument til de lovgivere og medicinalbranchens lobbyister, der gør brug af ethvert negativt billede af medicinsk cannabis – ligegyldigt, hvor usandt det måtte være – som argument for at bevare status quo fremadrettet og derved ikke foretage sig noget som helst.

Vi kæmper for medicinsk cannabis, fordi den seriøse forskning skaber store fremskridt inden for området. På internationalt plan har forskere fundet utallige anvendelser af medicinsk cannabis på næsten enhver tænkelig sygdom, og det grænser til det pinlige, at Danmark er så langt bagefter – og dagligt sakker yderligere bagud.

Vi gør det her, fordi vi ønsker at formidle denne banebrydende forskning til alle: til dig, til syge danskere, til meningsdannere, politikere, beslutningstagere og alle med en humanistisk indstilling. Vi mener, alle har krav på fyldestgørende information om alle behandlingsmuligheder – ikke blot de muligheder, som Sundhedsstyrelsen har godkendt her og nu.

Ved en legalisering af medicinsk cannabis kan en dansk efterspørgsel – som allerede eksisterer – være med til at sætte skub i en helt ny industri; en industri, der på globalt plan er vokset hurtigere end internettet. Til trods for udbredte hindringer, såsom lokale og regionale lovgivninger samt symbolpolitik, er erhvervsfolk vilde for at begynde et eventyr inden for medicinsk cannabis.

I Danmark er et sultent landbrug og gartneriforbund mere end klar til at løfte opgaven, at dyrke cannabis af medicinsk kvalitet. Samtidig kan en lovlig industri for medicinsk cannabis skabe tusindvis af danske arbejdspladser, både inden for produktion, transport, laboratorietests, forarbejdning, salg og rådgivning.

Det er naturligvis den vej vi skal – også selv om den traditionelle medicinalbranche på sigt kommer til at miste betydelige indtægter. Den danske økonomi bryster sig af medicinalbranchens fortjenester, men Legalize Nature er ikke et sekund i tvivl om, at en medicinsk cannabisindustri kan sætte Danmark på verdenskortet – vi har et væld af dygtige fagfolk, der blot skal have lov til at sætte skub i hjulene.

Sidst, men ikke mindst, så kæmper Legalize Nature for medicinsk cannabis, fordi vi i bund og grund er humanister.

Vi vil til hver en tid yde moralsk og aktiv støtte til smerteplagede medmennesker frem for at kigge den anden vej. Et retssamfund, der ikke vil sine egne medborgere det bedste og ikke sikrer den grundlovssikrede ret til hurtig og tilgængelig patientbehandling, er ikke et samfund vi ønsker at give videre til kommende generationer.

Vi kæmper derfor for alle danskere. Vi sætter skub i politikerne, så vi alle kan få lov til at bestemme over vores egen krop og sikrer os retten til at bestemme, hvilken behandlingsform vi ønsker. Vi går rettens vej for at sikre, at vores borgerlige ret til at købe lovlig medicin fra andre EU-lande bliver overholdt.

Vi kæmper for at du eller dine nærmeste i fremtiden kan få adgang til lovlig og sikker medicinsk cannabis.

FÅ VORES NYHEDSBREV

Bevar interessen, abonnér på Legalize Nature’s nyhedsbrev, hvis du ønsker at holde dig opdateret hver gang der er sket afgørende nyt. Nyhedsbrevet vil også give dig adgang til eksklusive interviews med nøglepersoner, evidensbaserede artikler, updates om retssagen, m.v.

Legalize Nature’s nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil også gerne høre mere om Patientforeningen for Medicinsk Cannabis´ arbejde via e-mail