Loading...

Evidensbaseret medicin eller erfaringsbaseret medicin – det er spørgsmålet

Hos Legalize Nature er vi blevet spurgt, om vi ønsker at påvirke den normale praksis ved godkendelse af lægemidler, særligt når det gælder cannabis. Det korte svar er nej. Vi vil bare gerne have, at voksne danskere ikke chikaneres af myndighederne for at tage hånd om deres eget liv ved at købe lovlige kosttilskud i EU og at man også i Danmark anerkender, at der ér evidens for, at cannabis har en effekt ved medicinsk brug. Læser man det amerikanske National Academies of Science’s systematiske review om medicinsk cannabis fra 2017, fremgår det, at der er afgørende og stærk evidens for, at cannabis til medicinsk brug virker på:

  • multipel sklerose
  • kroniske smerter
  • kvalme og opkast ved kemoterapi.

Denne evidens er baseret på kontrollerede og kliniske studier, som er guldstandarden indenfor evidensbaseret medicin. Derudover fastslår de, at der er moderat evidens for:

  • forbedret søvn i forhold til flere typer af kroniske smerter

ud fra en mere generel konklusion, dog med risiko for bl.a. bias og indflydelse fra ukendte 3. variable (faktorer).

Til slut finder de, at der er begrænset evidens – men dog kausalitet – for, at cannabis til medicinsk brug påvirker:

  • Tourettes syndrom
  • angst
  • PTSD
  • giver øget appetit

Evidensen for cannabis findes

Således kan det bekræftes, at cannabis til medicinsk brug har effekt på en del lidelser, og derfor undrer vi os over, at danske lægefaglige organisationer bliver ved med at påstå, at der ikke er tilstrækkelig evidens for medicinsk cannabis anno 2017? Det er ganske enkelt ikke rigtigt jf. ovenstående review.

Dog er det korrekt, at der ikke er stærk evidens for cannabis til medicinsk brug i forhold til mange andre sygdomme, herunder eksempelvis kræft, hvortil der i overvejende grad kun findes anekdoter på nettet, hvor enkeltpersoner deler erfaring omkring, hvad der har virket for dem. Der kan ikke drages generelle slutninger ud fra personlige beretninger, men her bevæger man sig indenfor det område, der i gamle dage blev kaldt erfaringsbaseret medicin.

Evidensbaseret medicin er en “ny opfindelse”

Evidensbaseret medicin er faktisk en ret ny praksis, der opstod i starten af 1990’erne. Indtil da benyttede lægerne sig oftest af såkalde observationsstudier. Man havde en videnskablig praksis, hvor man prøvede sig systematisk frem med den akkumulerede erfaring, som man havde fået gennem tid. På den måde fik vi bl.a. insulin og penicillin tilbage i første halvdel af det 20. århundrede (1) (2). På trods af at præparaterne ikke skulle gennemgå store, dyre kliniske forsøg hos medicinalfirmaerne, som de gør i dag, kom de alligevel på markedet, fordi man gennem erfaringsbaseret forskning havde fundet ud af, at de virkede for de fleste. Det gælder for mange typer af medicin, som vi tager for givet i dag. I dag forholder det sig sådan, at læger dagligt bruger medicin, som der for 46% vedkommende ikke findes evidens for, jf. British Medical Journal. Det kan således virke som en dobbeltstandard, når lægefaglige foreninger nægter at anerkende medicinsk cannabis.

Cannabis til selvmedicinering?

Det store spørgsmål er så:

Kan vi som samfund tillade voksne myndige danskere, at bruge cannabis til at selvmedicinere på andre indikationer end ovenstående?

Her er vores svar et rungende JA!

For dette må i bund og grund bero på om medicinsk cannabis har farlige bivirkninger eller ej. Jævnfør det hollandske sundhedsministerium, som gennem mange år har samlet systematisk erfaring om medicinsk cannabis, ER der dokumentation for at cannabis ikke er farligt (3) (4). Der er tilmed heller aldrig rapporteret dødsfald ved overdosis med medicinsk cannabis – mere end hvad man sige om så meget andet medicin. (Læs gerne mere om bivirkninger for cannabis i en kommende artikel her på siden)

Derfor mener vi hos Legalize Nature helt grundlæggende, at cannabis bør legaliseres, så voksne myndige danskere selv kan bestemme, om det virker for dem eller ej – helt på linje med hvad der også sker i mange andre lande verden over. Danskerne bør således kunne dyrke cannabis til eget brug uden at blive kriminaliseret af staten.

 

Legalize Nature forsøger at sikre, at alle informationer er så præcise som muligt, men fraskriver os ethvert ansvar for tab eller skade, – såvel direkte som indirekte – der måtte opstå som følge af brugen af informationer


Klik her for at støtte Legalize Natures sag på Booomerang

2017-12-28T13:49:25+00:00