Loading...
Home 2018-02-06T12:14:35+00:00

VI KÆMPER FOR RETTEN TIL AT BENYTTE MEDICINSK CANNABIS

Legalize Nature er en ny folkelig bevægelse, der fører en vigtig kampagne for medicinsk cannabis, som primært har to formål:

At gå rettens vej via et søgsmål mod den danske stat for at få medicinsk cannabis gjort fuldt ud lovlig

At få gjort medicinsk cannabis tilgængeligt for primært syge borgere, som systemet selv har opgivet

Legalize Nature er en folkebevægelse, der har valgt at handle frem for at tale. Vi tager nye midler i brug for at få politikere og beslutningstagere i tale, uanset om det er i en retssal eller i en kronik i avisen.

0
Donationer
0kr.
Doneret

“Cannabis bliver i stigende grad opfattet som en spændende og alsidig behandlingsform med langt mindre toksicitet end nogle af de farmaceutiske produkter, det kan erstatte.”

Dr. Lester Grinspoon, lektor emeritus i psykiatri ved Havard Medical School

STØT Legalize Nature SÅ VI KAN STØTTE SYGE MEDBORGERE

Politikere og beslutningstagere har længe valgt at sidde på deres hænder, alt imens syge danskere enten lider eller dør, fordi de ikke har adgang til et produkt, der kan hjælpe dem her og nu.

Legalize Nature kæmper for at alle syge danskere med svære lidelser, fysiske som psykiske, får fuld adgang til personlig brug af medicinsk cannabis. Vi kæmper for danske patienters livskvalitet.

Vi kæmper ufortrødent mod en forældet og ganske inhuman lovgivning, der betyder, at vi i Danmark accepterer, at syge mennesker lider, når godkendte behandlingsmetoder fejler. Dette er ikke kun uanstændigt for et velfungerende velfærdssamfund som det danske, det strider også direkte mod WHOs erklæring om generelle patientrettigheder for alle samfundsborgere.

SØGSMÅLET MOD STATEN

Legalize Nature sagsøger derfor den danske stat, der på et ulovligt grundlag har besluttet at konfiskere al medicinsk cannabis, og således forhindrer syge danskere i at købe den medicin de ønsker, og samtidig kriminaliserer dem for det.

Denne beslutning er i direkte modstrid med varernes frie bevægelighed inden for EU (Artikel 26 og 28-37) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der er en af de helt grundlæggende rettigheder på EU’s indre marked og en traktat, Danmark har underskrevet.

Formålet med søgsmålet er primært at hjælpe vores syge medborgere, men vi vil også lægge et tungt politisk pres på hele sundhedssystemet, så vi kan få ændret den utidssvarende og rigide lovgivning vedrørende medicinsk cannabis.

Vi ønsker en lovgivning, der bygger på moderne forskning og udvikling – på evidens, der på internationalt plan allerede foreligger, men som blot mangler at oversættes til dansk.

SÅDAN STØTTER DU Legalize Nature

Du kan støtte os på flere måder: du kan dele vores budskab med andre på sociale medier, eller du kan støtte os økonomisk ved enten at købe et støttebevis eller give et mindre bidrag. Din støtte går direkte til betaling af omkostninger for at føre en retssag mod staten og for at kunne køre en lang oplysningskampagne i alle større toneangivende medier herhjemme.

Læs mere om, hvordan du støtter os

HVEM STÅR BAG Legalize Nature

Legalize Nature er en bevægelse, der udspringer af en nystiftet patientforening, Patientforeningen for Medicinsk Cannabis (PFMC).

PFMC har primært to funktioner: Foreningen skal dels fungere som et videnscenter, der vil samle alt vital, international forskning inden for medicinsk cannabis og yde rådgivning til større statslige institutioner; og dels fungere som en traditionel patientforening, hvor borgere med fysiske og psykiske lidelser kan melde sig ind og få den bedste vejledning vedrørende medicinsk cannabis.

PFMC ledes af kyndige fagfolk, der har beklædt topposter inden for politik, lægefaglig medicin og virksomhedsledelse. Gå til PFMC

HISTORIER FRA DET VIRKELIGE LIV

Vi har samlet en række vidnesbyrd fra nøglepersoner vedrørende medicinsk cannabis. Endvidere har vi også udvalgt nogle interviews med smertepatienter, kræftsyge danskere og pårørende, der fortæller om konkrete resultater med medicinsk cannabis.

SE ALLE HISTORIER

FÅ VORES NYHEDSBREV

Bevar interessen, abonnér på Legalize Nature’s nyhedsbrev, hvis du ønsker at holde dig opdateret hver gang der er sket afgørende nyt. Nyhedsbrevet vil også give dig adgang til eksklusive interviews med nøglepersoner, evidensbaserede artikler, updates om retssagen, m.v.

Legalize Nature’s nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil også gerne høre mere om Patientforeningen for Medicinsk Cannabis´ arbejde via e-mail

Køb en t-shirt og støt Legalize Nature